Author: | Category: Нови технологии |

На 01.04.2016 г. Белгия въвежда новата система за пътни такси Viapass и излиза от евровинетната мрежа. Най-важните промени: Става драстично по-скъпо и много по-сложно. Времената, когато човек можеше да се сдобие с евровинетка за 8 EUR на ден само с едно кликване на мишката или „от бензиностанцията“, а също така да я удължи по всяко време, вече са отминали. Увеличена е не само цената, а също така и броя на пътищата, за които трябва да се плаща такса, както и видовете превозни средства, за които се дължи такса. Това, че благодарение на местоположението си Белгия е важна транзитна държава за Западна Европа, няма как да бъде забравено.

Който не знае това губи време и пари.Gantry%20whiteblue%20truck150914121610

Нова пътна такса в Белгия ще се начислява единствено по електронен път на базата на изминатото разстояние с помощта на OBU устройство, което ще трябва ба бъде монтирано до 01.04. във всяко подлежащо на плащане на пътна такса превозно средство. Съответното OBU устройство може да бъде получено срещу депозит от 135 EUR от оператора чрез уебстраницата Satellic.be или в пунктовете за обслужване на клиенти на Satellic Telematic. Това не зависи от допустимото максимално тегло и екологичния клас на регистрираното превозно средство. Едно изключение: Клиенти на UTA с MultiBox за Испания/Франция/Португалия трябва да го регистрират в UTA и за Белгия. Таксата се регистрира посредством мостове за таксуване, които са изградени в цялата страна. С тяхна помощ не само се начислява таксата, но също така може да бъдат измервани и скоростта, дистанцията и скоростта на превозното средство. Новата система за таксуване с така наречената EETS технология е така проектирана, че да може незабавно да да бъде разпростряна и върху леките автомобили, както и в други държави. Който не спазва новите разпоредби, в случай на проверка ще бъде глобен със сумата от 1000 EUR за всяко нарушение. Марсел Фрингс, говорител на най-голямата транспортна платформа в Европа TIMOCOM, дава следния полезен съвет, особено за фирмите с много на брой превозни средства: „Транспортните фирми трябва предварително да поръчат и монтират OBU устройствата – а не да оставят това на шофьора за границата. През април на някои пунктове за обслужване на клиенти могат да се образуват много дълги опашки от чакащи.“

OBU%20with%20charger150914115941

 

 

 

       10 важни информации за новата белгийска система за пътни такси Viapass

  1. От 01.04.2016 г. всички товарни превозни средства над 3,5 тона ще дължат пътна такса за използването на белгийските магистрали и много национални пътища. Без значение дали превозното средство се използва за лични или търговски цели.

 

  1. Всички засегнати товарни превозни средства трябва да бъдат оборудвани с функциониращо OBU устройство на фирма Satellic, която отговаря за събирането на пътната такса.

 

  1. OBU устройствата могат да бъдат получени от Satellic.be или от съответните пунктове за обслужване на клиенти срещу депозит от 135 EUR.

 

  1. OBU устройството може да бъде регистрирано само за едно конкретно превозно средство и не може да се поставя на други превозни средства.

 

  1. Транспортните фирми трябва предварително да поръчат и монтират OBU устройствата, за да избегнат възможността за грешка и дългото чакане на малкото на брой автомати на пунктове за обслужване на клиенти

 

  1. За да получите OBU устройство в някой от пунктовете за обслужване на клиенти, трябва максималното допустимо тегло и екологичния клас на превозното средство да бъдат посочени в свидетелството му за регистрация, или да представите удостоверение от производителя.  Toll%20Terminal%20parking150914114453

 

  1. Ако със съответното подлежащо на облагане с пътна такса превозно средство се транспортират и различни ремаркета, винаги трябва да бъде въведено превозното средство с най-голямо максимално допустимо тегло и/или най-голям брой оси. Дори когато разликата в цената е малка, глобата за всяка грешка е фиксирана на 1000 EUR.

 

  1. Ако решите да се сдобиете с OBU устройство от пункт за обслужване на клиенти, не трябва да избирате бърза регистрация. Ако направите това, няма да получите документ за възстановяване на ДДС.

 

  1. Размера на пътната такса е различен в регионите Фландрия, Валония и Брюксел. В регион Брюксел таксата на километър за товарно превозно средство, отговарящо на Евро 6, възлиза над 20 цента.

 

  1. Ще намерите всичката необходима информация не само от Viapass, но също така и на четири езика на Satellic.be или директно по телефона на горещата телефонна линия на Satellic: 00800-72 83 55 42.