Author: | Category: Борса за товари |

BME_Guetesiegel_2015_2017_seal_Truck&Cargo_900px_RGBВодещата в Европа борса за товари и товарни обеми TC Truck&Cargo® на TIMOCOM беше отличена с печата за качество на BME за „Покупка на транспортни услуги“. Това е вече втори продукт на TIMOCOM, който беше сертифициран от BMEnet GmbH, дъщерна фирма на „Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.“ (BME).

Понеже платформата за спотовия пазар е разрешена от известно време също и за производители и търговци от цяла Европа, за да получи печата за качество на лидерите в тази област BMEnet GmbH, TC Truck&Cargo® беше оценена на базата на обективен и стандартизиран набор от критерии.

Резултатът: „Борсата за товари и товарни обеми TC Truck&Cargo® предоставя на доставчиците на транспортни услуги и на възложителите допълнителни бизнес възможности и помага да се оптимизира използването на капацитета чрез закупуване на транспортни услуги. Така се избягват скъпите празни курсове, което също е от полза и за околната среда.

TIMOCOM е двойно сертифициран

С печата за качество за TC Truck&Cargo®, TIMOCOM Soft- und Hardware GmbH вече е двукратно отличена компания в област “Софтуер и платформа”. Преди това вече беше отличена TC eBid®, онлайн платформата за транспортни търгове в цяла Европа. Тя вече носи от 2010 г. печата за качество на BME „Покупка на товари“. И тук BME също е гарант за висока ефективност, насоченост към потребителя и висока прозрачност.

Проверени стандарти за качество

Печатът за качество на BMEnet GmbH се присъжда на интегрирани софтуерни и платформени решения за оптимизиране на покупките и логистиката.