Author: | Category: Транспортни новини |

Логистиката се намира в еволюция

Непрекъснатите иновации и нововъведения в логистиката променят изцяло работният процес.

Логистиката се превръща в отворена глобална система от системи, свързваща в едно всички логистични мрежи. Дигитализацията заема водеща и основна роля, като това води да устойчивост в  веригата на доставки.

Работните процеси се надграждат, като се ръководят от  бизнес иновации. Специалистите определят този тип система  Физически интернет (Physical Internet/PI).

Новата концепция вече е част от логистичният бизнес. Като учени, предприемачи и правителства  се обединяват в изследователски проекти за по- умна,  и по- устойчиви логистика, по- добра верига на доставките.

ALICE (Алианс за иновации в логистиката чрез сътрудничество в Европа/ Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe).

Европейската технологична платформа ALICE е основана, за да създаде цялостна стратегия за изследване, иновации и внедряване на пазара на нови методи за управление на логистиката и веригата на доставки в Европа.

Като платформата консултира Европейската комисия при изпълнението на програмата на ЕС за научни изследвания Хоризонт 2020 (в логистиката).

Още през 2013 г. ALICE е призната за Европейската технологична платформа за логистика.

Стремежа е да се обхване целият логистичен процес, където товародателите и доставчиците на логистични услуги тясно си сътрудничат. И основната цел е постигането на ефективни логистични и supply chain операции.

Операциите в логистичния сектор стават по-гъвкави и умни.

 

източник: транспортни медии