Author: | Category: Околна среда |

Относно ограничаването на автомобилите двигатели с вътрешно горене България няма наистина изградена позиция.

Това мнение изрази Камен Василев, като председателят на Българската асоциация електрически превозни средства.

Това което до момента е направено се изразява само в данъчни облекчения за електромобилите или безплатни паркоместа.

За съжаление тези мерки са крайно недостатъчни за да се  повлиаят на по силно навлизане на електромобилите в града.

До момента броят на електрическите превозни средства, регистрирани в България е едва 1000.

В ЕС електромобилите заемат малко по-голям процент от целия флот.

източник: транспортни медии