Author: | Category: Транспортни новини |

По време на поредното заседание на Управителният съвет на Euro Controle Route (ЕСR) което се проведе в Дъблин – Ирландия бе решено България да поеме представителството на Euro Controle Route (ЕСR) за една година 2013 – 2014 г.12
Вследствие на взетото решение се плануват срещи както в България, така и в Брюксел, като срещите в Брюксел ще бъдат провеждани всеки месец и разбира се представлявани от българска страна.
На заседанията ще се разискват различни теми като повишаване безопасността и съответно сигурността по европейските пътища, съгласуваност на законодателството на държавите-членки в областта на автомобилният транспорт. Основният пункт е да се реализира по-добра обмяна на информация, както и подобрен контрол.

Euro Controle Route e създадена през 1999 г. с Административно споразумение между държавите (Белгия, Холандия, Люксембург и Франция).С днешна дата в организацията членуват 13 държави (Белгия, Холандия, Люксембург, Франция, Германия, Ирландия, Англия, Полша, Австрия, Румъния, България, Унгария, Латвия) и 4 държави наблюдатели (Словения, Чешката република, Литва, Малта). Контролните органи на страните си сътрудничат за по-всички точки относно пътищата, движението и автомобилните превози. Основната цел е сътрудничеството и съвместни инициативи.
България става активен член на на организацията Euro Controle Route, след своето присъединяване към ЕС.
Източник: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията