Author: | Category: Транспортни новини |

Споразумението подписано между България и Сърбия е за партньорство в транспорта, енергетиката и социалната политика

България и Сърбия са подписали вече три споразумения в сферата на транспорта, енергетиката и социалната политика. Всичко това беше реализирано на междуправителствена среща между двете страни. Двете странни имат силен взаимен интерес по общи проекти.

Подписаният Меморандум за разбирателство между двете държави за подобряване на ефективността на железопътния транспорт и за развитието на пристанищната инфраструктура на р. Дунав, необходима за съхранение и пренос на втечнен природен газ. С първото споразумение се задълбочава сътрудничеството при изграждането на железопътната инфраструктура по транспортен коридор № 10. С него се заявява общото намерение да бъде проучена възможността за съвместен подход към европейските фондове или други международни институции за финансиране на проектите по коридора. Споразумението регламентира и въвеждането на по-ефективен граничен контрол, който ще улесни преминаването на товарните влакове.

Вторият документ е за  да спомогне за съхранението и преноса на втечнен природен газ между двете страни. С подписването му се цели да бъде установено институционално сътрудничество, за да се определи рентабилността на изпълнението на бъдещи инфраструктурни проекти за изграждане на пристанищни съоръжения, необходими за претоварване на втечнен природен газ по река Дунав, в контекста на обявеното изграждане на газопреносна връзка между България и Сърбия.

Подписаният Mеморандум за разбирателство между Министерството на труда и социалната политика на България и Министерството на труда, заетостта, ветераните и социалните въпроси на Сърбия. Като по този начин се предвижда двете институции да задълбочат обмяната на опит и добри практики за ефективно управление в сферата на труда, заетостта, интеграцията на хората с увреждания, ранното детско развитие.

България и Сърбия са с много добри бизнес отношения. Отчетения ръст на стокообмена от 40% за миналата година и ръст от 14% на туристите.

Между България и Сърбия, от голямо значение са съвместните инфраструктурни проекти, които двете страни имат относно – пътните, железопътни и енергийни връзки.

 

източник: транспортни новини