Author: | Category: Нови технологии |

Ще бъде ускорено внедряването на новата система на теоретичните изпити на кандидатите за водачи.

Чрез електронна система, се проведоха първите изпити в специално оборудваните зали. Над 50 % от курсисти са преминали успешно изпита.

Към момента в цялата страна са готови залите в 10 областни отдела от общо 27.

Основната цел на новите мерки за контрол е прекратяването на нерегламентираните практики при теоретичните изпити. За да се постигне това на изпитваните лица е забранено да внасят и ползват електронни устройства в кабинетите за изпит.

Преди и по време на изпита кандидатите се проверяват със скенери и специална техника за наличието на устройства за подсказване и преписване.

Всички работни места са изолирани, така че да няма възможност за комуникация между кандидатите.

Таблетите са монтирани неподвижно и не могат да бъдат премествани. Преди изпита кандидата се снима, сканира се личната му карта и автоматично се определя работното му място.

По време на изпита системата извършва автоматично лицево разпознаване, за да не може кандидатите да си разменят местата.

Изграден е и Център за видео наблюдение, от където се записват и наблюдават изпитите в реално време. Системата е създадена, така че при регистриране на нередност да подава сигнал в центъра, като остава следа за това. Това позволява и последващ контрол върху служителите от агенцията.

източник: транспортни медии