Author: | Category: Транспортни новини |

18229_2_daga_2Западната дъга е продължение на автомагистрала „Люлин” и е част от коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“, който на територията на България свързва Видин с Кулата. На участък 2 са изградени 3 пътни възела – п. в. „Стефансон“, п. в. „Ломско шосе“ и п. в. „Северна скоростна тангента“, естакада над бъдещия бул. „Стефансон“, нов път за гара Волуяк, надлез над пътя за с. Мрамор и др. При пътен възел „Стефансон“ трасето преминава по естакада над бул. „Стефансон“ и жп линията и пътя за гара Волуяк. П. в. „Ломско шосе“ е кръгово кръстовище с булеварда и естакада над него, а п. в. „Северна скоростна тангента“ е „пълна детелина“ с четири отвора.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. и ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Изпълнител на участък 2 от път ІІ-18 Софийски околовръстен път от км 0+780 до км 6+309 е ДЗЗД „Европейски пътища”, в което участват: „Джи Пи Груп“ ООД, „Автомагистрали – Черно море“ АД и „Пътстройинженеринг“ АД. Стойността на договора е близо 102 млн. лв. с ДДС.

С пускането за движение на директното трасе на втория участък от Западната дъга е завършен и  последната част от пъзела на разширяването на Софийския околовръстен път, като чрез него и Северната скоростна тангента се осигурява връзка на три магистрали – „Хемус“, „Люлин“ и „Тракия“. Така целият тежкотоварен транзитен трафик във всички направления от и за Европа и Гърция вече ще бъде изведен от града и няма да преминава през него.