Author: | Category: Околна среда |

Две трети от колите в България са над 15 годишни

Статистиката сочи, че всеки трети от регистрираните в България коли са на възраст над 15 години.

През 2016 г. броят на регистрираните автомобили в страната е бил 3.14 милиона.

Като 40% от тях са коли на над 20 години, едва 14% от колите са на възраст до 10 години, а до 5 години са едва 4.4%.

Анализите показват, че държавата не подпомага модерната тенденция за въвеждане на еко автомобили – хибриди или електромобили – няма данъчни облекчения или субсидии за възстановяване на част от стойността на електромобилите.

В България през 2016 г. са регистрирани едва 2474 хибридни автомобила и 274 електромобила, по информация на сдружението „Прес Авто Клуб“.

Също така важно е да се спомене, че България е една от малкото държави, при които данъците за стар автомобил са по-ниски, отколкото за нов автомобил.