Author: | Category: Транспортни новини |

От 25 май 2017 г. ще е незаконно ползването на 45-часовата седмична почивка в превозното средство.

Нарушението вече се санкционира с глоба за водача, но и за превозвача.

Нормалната седмична почивка трябва да бъде прекарана на подходящо за спане място извън превозното средство.

На 24 май 2017 г. промените в закона бяха публикувани във Федералния държавен вестник част I, № 29.

Законът влезе в сила в деня след обнародването му, т.е. от 00:00 часа на 25 май 2017 г.

По този начин ползването на нормалната седмична почивка в превозното средство или на място неподходящо за спане в Германия е забранено.

Нарушаването на закона може да бъде санкционирано с глоба спрямо шофьора, както и предприемача, за чието юридическо лице работи водача.

Според Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) предприемачът е заплашен от глоба 1500 евро, а водача – 500 евро. Само ежедневната и съкратената седмична почивка, могат да бъдат ползвани в превозното средство (член 8, параграф 8 от регламент № 561/2006 на ЕК.

източник: транспортни медии