Author: | Category: Транспортни новини |

Градският транспорт в София е без утвърдена икономическа рамка. Параметрите не са ясно определени и финансовите средства не винаги са изразходвани нерационално.

Лидерът на столичните социалисти Калоян Паргов обяви, че над 215 милиона отиват в градския транспорт годишно, а качеството на предлаганата услуга не отговаря на очакванията на софиянци.

Транспортната задача на наземния транспорт е занижена. Натоварването по основните трамвайни, тролейбусни и автобусни линии е голямо, а интервалите на движение са над допустимото.

В основата на транспортната политика са пътника и неговите потребности. Важно е да се спомене, че градският транспорт изпълнява важна социална функция.

От значение е гъвкав и системен подход при планирането на интервалите на движение и избор на превозни средства.

Необходимостта в  сферата на транспорта в Столична община, е ясна икономическа рамка, която да гарантира рационално изразходване на публичните средства, актуализиране на транспортната задача на наземния транспорт, съобразно потребностите на потребителите и цялостна преоценка на приоритетите и етапите за реализацията им.

източник: транспортни медии