Author: | Category: Околна среда |

Платунинг – движение на камиони в конвой. Стартиралият проект между MAN и DB Schenker се планира да протече няколко месеца.

Като камионите участващи в него ще се движат по изпитателен участък с цел да анализират възможността за практическо приложение.

Интересен е факта, че в проекта заема място и  университетът по приложни науки във Френиус, който има за цел да изследва новата технология и да определи как тя се отразява върху водачите на такъв тип камиони с фокус върху неврофизиологичното и психосоциалното въздействие върху тях.

Плана от 1-2 пътувания седмично без товар между клоновете на DB Schenker в Мюнхен и Нюрнберг.

В последствие е възможно превозните средства ще бъдат натоварени и евентуално да правят по няколко курса на ден.

Основната цел на проекта и да се проучват при какви условия движението в конвои има смисъл и как камионите ще се събират и разделят, съобразно натовареността на текущия трафик.

Както е проследямането на възможността  до каква степен графиците на камионите, операциите и логистичните центрове на DB Schenker и MAN е необходимо да бъдат адаптирани.

Основно ефекта, които ще има върху водачите платунинга, ще изследва Университетът по приложни науки във Френиус.

източни: транспортни медии