Author: | Category: Нови технологии |

Дигитализацията е навсякъде.

Активно дигитализацията е застъпена в транспорта. Във въздушните превози  дигитализацията заема водеща роля. Чрез цифровизацията обмена на данни става по – лесен и бърз.

Най –новото е, че във въздушните превози се създаде на нова Електронна декларация за опасни стоки (e-Dangerous Goods Declaration/ eDGD).

Този инструментът, съвместим с IATA, ще използва supply chain платформи, като дава възможност за сътрудничество между компаниите, осигурява проследимост и намалява грешките и закъсненията.

Внедряването на eDGD изисква съвместна работа между товародатели, спедитори, превозвачи и агенти по наземно обслужване. Група от компании стоят зад тази идеа. Това са фирмите: Lufthansa Cargo, Swiss World Cargo и AF-KLM.

При въвеждането на този инструмент е възможно 70% от пратките да бъдат превозвани без хартиен документ. Което ще подобри и ефикасността значително.

А това ще доведе до значителна промяна на процесите при спедиторите.

Всички тези промени ще повлиаят пожително на спедиторите. Електронната декларация ще доведе до значителна прозрачност за изпращача на стоката и все пак улеснява предимно спедиторите.

Проектът е в в т.нар. Proof of Concept фаза (демонстрация, целяща да покаже, че концепцията е приложима), и е започнало внедряване във Франкфурт, Париж и Цюрих.

източник: транспортни медии