Author: | Category: Транспортни новини |

LKW_1295_450x300

Вчера беше 8 март, и се запитах има ли представители на женският пол в транспортният сектор?

Тази тема предизвиква любопитство, както и скептицизъм.

А колко ли жени се решават да станат професионални шофьори?

Често четем статии, че в Европа има недостиг на кадри в транспортният бранш, а разбира се това води със себе си и съответните последици за икономиката.

Вероятно привличането на жени в транспорта може и да подобри условията на труд.

Направените проучвания през последните години показват, че 86 % от кадрите в транспортната индустрия са мъже.

В Европа жените шофьори на камиони са много малък процент, докато в Америка процента е значително по-голям.

Типичен пример е Великобритания, където жените шофьори са 1,2 % , докато в Америка са 5,8 %.