Author: | Category: Транспортни новини |

Проектът ще бъде  осъществям с подкрепата на Стопанската камара на Австрия у нас и с участието на едни от водещите логистични компании в България.

Приемът ще започне от учебната 2017/2018 за професия Спедитор-логистик, специалност „, транспортна и складова логистика“ след 7 клас и засилено изучаване на английски език в Професионална гимназия по транспорт Макгахан в София.

Партньори по програмата са фирмите  Гебрюдер Вайс ЕООД, ЙОБСТЕЛ България ООД , Карго Партнер ЕООД, Лагермакс Спедицио България ЕООД, Шенкер ЕООД, ЛИДЛ България и dm България.

Учениците ще имат възможност да станат част от фирмите партньори в 11 и 12 клас. Заедно с това те ще трупат трудов стаж и ще получават заплати за изработеното време.

Обучението по теория и практика ще се осъществява по нови учебни планове и програми, изготвени съвместно от група експерти на гимназиите и фирмите партньори и одобрени от МОН, така че да отговарят на съвременните нужди на бизнеса и конкретната професия.

В края на обучението си учениците, завършили дуална форма на обучение, ще получат свидетелство за придобита професионална квалификация трета степен и диплома за завършено средно образование.

На най-добре представилите се ще бъде дадена възможност да станат част от екипа на компаниите.

източник: транспортни медии