Author: | Category: Транспортни новини |

През второто тримесечие на 2015 г. BG_TM_Quartalsbericht_2015_Q2_rgbна TIMOCOM се издигна на отдавна недостигана висота. При съотношение на товарите спрямо товарното пространство от 54:46 резултатите от доброто начало на годината бяха отлично потвърдени.

Още през април беше положен крайъгълният камък за второто тримесечие. През началния месец делът на товарите на европейския транспортен пазар се повиши с почти 13 процентни пункта до 53% в сравнение с предходния месец. Нарастването беше очаквано въз основа на великденските празници в много европейски държави и свързаните с тях четиридневни работни седмици. Но тук трябва да се отбележи размерът на нарастването. Също както и развитието на транспортния барометър на TIMOCOM в ретроспекция.

Железопътната стачка допринесе за повече поръчки.

Месец май беше още по-силен по отношение на товарите. При съотношение на товари към превозни средства от 59:51, транспортният барометър на TIMOCOM отново надмина стойността от предходната година (48:52). Цели 10,6% повече оферти за товари се грижеха за доброто настроение на доставчиците на товарни обеми. Благодарение на многото си почивни дни в цяла Европа, пролетният месец май е винаги гаранция за много поръчки, но тази година Марсел Фрингс, главен представител на TIMOCOM, има още едно възможно обяснение за катапултирането на резултатите: „През май в Германия се проведоха една след друга две големи стачки в товарните железопътни превози. Това доведе до спирането на необходимите железопътни капацитети и до нуждата от помощ от товарните пътни превози. За превозите в рамките на Германия транспортният барометър на TIMOCOM в продължение на дни показваше съотношение на товари към превозни средства от 85:15. От тази железопътна стачка спечелиха доставчици на транспортни услуги от цяла Европа, който дойдоха в Германия, за да посрещнат нарасналото търсене.“

През юни положението отново се нормализира. Както и през предходните четири години, последният месец от тримесечието приключи балансирано. На края транспортният барометър на TIMOCOM показа съотношение на товари към товарни обеми от 50:50 в началото на лятото.