Author: | Category: Транспортни новини |

Идва есента , а с есента и времето за Конференции. Три са планираните Конференции за тази есен.

Първата конференция ще се проведе от 23 до 25 септември в село Равда. Конференцията се организира от катедра “Стопанска Логистика” към Университета по национално и световно стопанство и центъра за логистични изследвания и обучения. Работният език на Конференцията ще е български и английски. Цел на Конференцията е да се даде възможност за дискусии относно развитието на логистиката в практиката и в научно изследователската област. Конференцията е ориентирана към ръководители на фирми, преподаватели, консултанти. Темите за дискусии ще са : Логистиката в различни сектори отрасли на икономиката , Технология на логистиката и управление на веригата на доставките, Тенденции в развитие на логистиката и управлението на веригата на доставките.

truck driving on country-road/motion
На 23 октомври е втората под ред  конференция научно практическа цел,   организирана от  Катедра  „Икономика на транспорта „  към Икономическият университет в София и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”.  Тема на  конференция е „Транспортът в променящия се свят” , като тематични направления ще са
• Транспортна политика и управление на транспорта
• Устойчиво развитие на транспорта
• Интелигентни транспортни системи
• Логистика и транспорт
• Транспортна инфраструктура
• Транспорт и околна среда
• Транспорт и енергетика
• Транспортно предприемачество

И третата Конференция, ще е на  30 октомври  организирана от списание Логистика, на тема „Supply Chain мениджмънт: Ефективни стратегии и добри практики”.  Конференцията се организира за втора поредна година. Целта на Конференцията е да се срещнат както мениджъри и работещи в логистичните отдели на транспортни, спедиторски, дистрибуторски, търговски, фирми с водещи лектори от компании, които предлагат професионални решения по цялата верига на доставки.
Есента се очертава интересна, и със сигурност след тези интересни конференции логистичният и транспортният бранш ще бъде различен. Чудесно е, че бизнесът и академичната общност организират срещи за дискусии и обмяна на идеи и опит.