Author: | Category: Транспортни новини |

България се нарежда в първата петица на страните от ЕС.

За първите девет месеца на 2017 г. износът на стоки от България е отбелязал ръст от 14% в сравнение със същия период на миналата година и възлиза на 19,6 млрд. евро, според данни от Евростат.

Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов на кръгла маса „Идва ли времето на нов протекционизъм?”,  организирана от Висшето училище по застраховане и финанси. Темата на дискусията бяха новите протекционистични тенденции в света и какви ще бъдат последиците от тях върху българската външна търговия.

По данните на Евростат за периода януари – септември 2017 г. износът на български стоки за страни от Европейския Съюз  се е увеличил с 11%, а за трети страни с над 20%.

По думите му  Министерството на икономиката  ще продължи да подпомага експорта, тъй като износът на стоки се е утвърдил като един от основните източници на растеж в българската икономика.

Международната търговия има съществен принос за икономическия растеж и създаването на работни места и поради това въпросите, свързани с търговската политика на ЕС ще са приоритет за страната ни по време на Българското председателство.

Утвърждаването на многостранната търговска система и укрепването на доверието в Световната търговска организация (СТО), също са поставени на водещо място в нашия дневен ред.

Българското председателство ще продължи да преследва резултати по текущите двустранни търговски преговори, особено по отношение на преговорите с Япония, на основата на постигнатото по време на Естонското председателство, както и по отношение преговорите с Меркосур и Мексико, при които ще бъдат положени усилия за провеждане на ползотворни дискусии в Съвета на ЕС с цел приключване на преговорите.

Цел ще е и приемане на преговорните насоки и стартирането на преговорите с Австралия, Нова Зеландия и Чили.

Предизвикателства  пред глобалната икономика е дигитализацията, преместването на компании и бизнес от Запад на Изток , както и военните конфликти.

източник: транспортни новини