Author: | Category: Транспортни новини |

 

На 23 и 24 март 2017 г. в София ще бъде проведена конференция за насърчаване на инвестициите в сектор Транспорт.

Регионалната конференция се се организира от Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на ЕК в сътрудничество с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Целта на събитието е, да се съберат на едно място представители на Европейската комисия, българското правителство и институции, публичния сектор и бизнеса.

В конференцията участие ще вземат министърът на транспорта информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев, еврокомисарят по транспорта Виолета Булц, европейските координатори Карла Пейс и Катрин Траутман, европейски министри на транспорта, вицепрезидентът на ЕИБ Пим ван Балеком и др.

По време на форума ще се обсъждат възможностите за увеличаване на инвестициите в транспортния сектор.

Ще бъде представена и публикуваната от ЕК, на 8 февруари 2017 г., покана за предложения, чрез която се предоставят 1 млрд. евро, като допълнение към частни инициативи, насочени към ключови транспортни проекти.

Целта е 1 млрд. евро от европейските фондове да бъдат обединени с други финансови източници, за да се стимулират частните инвестиции в проекти от обществен интерес.

Източник: медии по транспорт