Author: | Category: Нови технологии |

Цифровизацията навлиза все по – активно в живота ни.

Иновациите се въвеждат в производството и се създават работни места. Иновациите са част от конкурентоспособноста.

Повече от необходимо е, формулиранета на общи дългосрочни и краткосрочни цели за развитие на европейската индустрия. Както и една обща индустриална политика на ЕС.

Възможността за цифров пазар, ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика.

Инвестициите в модернизация се големи.

Логистика 4. 0 и цифровизацията са акцента на бъдещите транспортни събития през 2018 година.

Фирмите се стремят към иновации и по-добри практики.  Основното в бранжа  ще бъде роботизираните и автономни машини и разбира се тяхното приложение в практиката.

В бъдеще логистиката ще бъде с добавена реалност. А транспортно-спедиторските услуги ще разширят своят спектър.  Логистиката и производството стават все по свързани. Оптимизирана на логистичните процеси е системи е основата на работният процес.

Влиянието на технологиите върху логистиката е факт.

Логистичното оборудване става интелигентно – контейнери, стелажи, подемно-транспортни машини и транспортни системи. И не трябва да се забравя факта, че в логистичната индустрия от изключително важно значение е скоростта и гъвкавостта.

И не на последно място Big Data заема своето ключово място, тоест  пълната и навременна информация от превозните средства, поръчките и пратките могат да бъдат достъпни навсякъде, по всяко време. Което от своя страна прави логистичните процеси по-прости за управление и контрол.