Author: | Category: Транспортни новини |

Недобри икономически данни в Европа, кризата с бежанците, песимистични товародатели – конюктурният климат в края на годината видимо се охлади и това повлия и на транспортния барометър на TIMOCOM. Съотношение на товарите към товарните обеми през четвъртото тримесечие на 2015 г. беше 46:54 и остана значително под очакванията.

При това последното тримесечие започна напълно позитивно.

Transportbarometer

Средата на тримесечието възстанови баланса

През ноември обемът на товарите наистина се срина. Делът на товарите на транспортния пазар в Европа падна с цели 11 процентни пункта – най-големият спад между два месеца от 2011 г. до сега. В края на ноември съотношението на товарите спрямо товарните обеми беше 38:62.

Но тази година клиентите, производителите и доставчиците на транспортни услуги закъсняха с коледната търговия. Това забавяне се отрази отново положително на резултатите през декември. През последния месец транспортният барометър отново се възстанови и делът на товарите нарасна с невероятните 13 процентни пункта. Такъв финален спринт не е имало от началото на воденето на статистика за транспортния барометър. Този ръст доведе до приключване на месец декември с лек излишък на товари (51:49).

През 2016 година са  очаква стабилизация
В годишния отчет цялата 2015 г. при съотношение на товарите спрямо товарните обеми от 47:53 беше с два процентни пункта по-високо от предходната година (45:55).

Във всички тримесечни отчети делът на товарите беше над сравнителната стойност от предходната година. Изгледите са сдържано позитивни. Терористичните атентати и повишената опасност от терористични удари, повишаващите се мерси за сигурност и дебатите по темата с бежанците – всичко това са фактори, които оказват директно влияние върху икономиката на Европа. Независимо от това, обаче, има някои положителни сигнали за 2016 г. Испания и Ирландия, например, излизат от финансовата криза не само с по-висок, но и качествено по-добър растеж. Основен фактор се явява потреблението, което покрай повишаващата се заетост печели и от по-високи заплати. Разбира се, в един толкова разнороден регион като Европа това положително развитие не е еднакво видимо навсякъде. Но въпреки това е достатъчно ясно, че данните за растеж като цяло са признак по-скоро за положителна стабилизация, отколкото за продължителен спад.