Author: | Category: Околна среда |

Комбинираният транспорт в Европа заема все по-голямо значение.

Преди всичко тук се включва транспортирането по-железопътен транспорт.

Немската фирма ” Kombiverkehr ” е една от големите в бранша.

Управляващият директора на компанията Роберт Бреухан споделя в едно интервю мнението си относно комбинираният транспорт: ” Като железопътен оператор с най-голямата железопътна услуга за интермодален транспорт, ние се възползваме особено от продължителността на на икономическото възстановяване в Еврозоната.

През миналата година, темповете на растеж са били двойни. Обемът на стоки се увеличил с 14,3% (съответстващ на общият обем от 268 800 TEUs).

Европейското търсенето на комбиниран транспорт е много високо,както и се очаква очаква постоянен темп на растеж.”

“В международен план, търсенето на транспорт по релси,  все още не е толкова силно изразено, но въпреки жестоката конкуренция през 2014 година ние имаме леко увеличение на превозваните пратки”, така Бреухан.

Въпреки това, съществуват регионални различия. Не е толкова отдавна, че преминаването на специален влак от Белгия е въведено в Чехия. Този влак превозва изключително стъкло и увеличава броя на пътуванията.

В Източна Европа, фирмите с комбиниран транспорт са понесли загуба. До 18% по-малко превози има в сравнение с  миналата година!

Във Франция, служителите на железопътния трафик са стачкували и по този начин са  парализирали икономиката.

Стоките трябвало  да бъдат транспортирани чрез камион. Това отнема повече време, както и количествата, които могат да бъдат превозвани с влак, не могат да бъдат транспортира с камиони.