Author: | Category: Транспортни новини |

Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) участва в работата на Регионална конференция за насърчаване на инвестициите в сектор „Транспорт“.

Събитието се организира от Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на ЕК в сътрудничество с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Бяха разгледани възможностите за съчетаване на публичните безвъзмездни средства с частните инвестиции с цел безпрепятствена, интелигентна и устойчива мобилност на Европа.

Форумът събра 700 участници от Централна и Източна Европа – предприемачи, експерти и политически лица на високо ниво.

Конференцията се проведе малко след като ЕК даде покана за представяне на предложения, чрез която се предоставят 1 млрд. евро, като допълнение към частни инициативи, насочени към ключови транспортни проекти.

Целта е 1 млрд. евро от европейските фондове да бъдат обединени с други финансови източници, за да се стимулират частните инвестиции в проекти от обществен интерес.

Поканата е новаторски начин за финансиране на проекти за транспортна инфраструктура в Европа като част от т. нар. „План Юнкер” за инвестиции в Европа, който е водещ приоритет за ЕК.

Тя ще допълни вече обявените безвъзмездни средства в размер на 19,4 милиарда евро по Механизма за свързване на Европа и 36-те свързани с транспорта проекта по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции, които ще доведат до общо 15,2 млрд. евро инвестиции.

По време на конференцията обаче не се засегнаха въпроси за инвестиции в човешкия капитал и социални политики, които важна предпоставка за развитие на сектора.

Инициативата на ЕК „Жените в транспорта“, не се очертаха като добри практики при прилагането на политиките за равенство между мъжете и жените, които да се следват както от публичните, така и от частните инвеститори.

Опитът на  Съюза по тази тема и успешното му сътрудничество с местните власти са добър пример на европейско ниво, отбелязан и от Европейската комисия, който България можеше да сподели със страните от региона.

източник: транспортни медии