Author: | Category: Транспортни новини |

Бившата югославска република Македония и Европейския съюз в разговор за изграждането на транспортен коридор номер 8

Тема на срещата в Триест са транспортът и енергетиката.

ЕС ще финансира изграждането на железопътната линия от коридор 8, която трябва да свърже Черно с Адриатическо море, минавайки през Македония.

За железопътната линия,  македонските политици говорят още от деветдесетте години. Макар и представяно като приоритет, до днес тя остава нереализирана.

Еврокомисарят по разширяването Йоханес Хан заяви, че ЕС ще предложи финансиране на седем транспортни проекта – една част ще отидат за магистрали, а друга част за железопътни линии.

Впоследствие лидерите на шест балкански държави (Сърбия, Босна и Херцеговина, бившата югославска република Македония, Албания, Черна гора и частично признатата република Косово) и техни колеги от ЕС се споразумяха в Триест за седем нови проекта за свързаност с инвестиции, възлизащи на общо над 500 милиона евро.

Тази сума включва 194 милиона евро безвъзмездна парична помощ от ЕС и кредити от Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие.

Според заключителното комюнике е обещана и още една субсидия на стойност 11,4 милиона евро за енергийни и транспортни проекти в региона, а балканските страни са призовани да ускорят усилията за създаване на обща икономическа и търговска зона.

Европейският съюз подтиква шестте балкански страни да интегрират икономиките си с надежда за насърчаване на развитие и стабилност в региона.

източник: транспортни медии