Author: | Category: Транспортни новини |

Риск от кражби на товари има, но как може да се избегне?

По веригата на доставките се случват кражби на товари, това е и причината темата да бъде център на обсъждания.

Вследствие на последните анализи кражбите на стоки по шосе за 2017 г.  възлизат на над 2,2 млрд. евро. Извършено е посегателство върху 26 хиляди композиции в страната.

По информация от FIATA,  транспортната индустрия в страните от ЕС, Турция и Близкия изток е претърпяла щети за общо около 8 млрд. евро за изминалата година.

От българската спедиторска асоциация апелират за по-висока чувствителност към измамите.

За да се избегнат кражбите, е нужно да се работи с проверени превозвачи. Важно е да има изградени превантивни мерки за сигурност.

От значение е фирмите да споделят помежду си случаите на измама и опитите за такива. При работа с непознат подизпълнител е важно той да бъде проверен в някои от публичните регистри (Търговския регистър, Бивол, НАП, ИА АА, транспортните борси).

Важна стъпка е да се провери документацията на превозвача – например лиценза за международни превози, регистрационния номер на превозното средство, CMR застраховката.

Необходимо е още да се проверят подробно лицата, с които ще се сключва сделката – имейли, телефони, товарни адреси/пунктове.

Сигнал за нередност, може да бъде евентуалната смяна на мястото на доставка и/или на адреса за разтоварване по време на самия превоз. Точно при такива ситуации се случват голяма част от посегателствата.

източник: транспортни медии