Author: | Category: Транспортни новини |

През април в Словения се проведе важна логистична среща за бранша.

От 11-ти до 13-ти април 2018 г. в Порторож, Словения, се проведе логистичният конгрес “Управление на веригата на доставки в науката и практиката” (Supply Chain Management in Science and Practice 2018/SEEFF).

В рамките на това събитие, на 13-ти април, се организира 13-тият Конгрес на спедиторските и логистични оператори от Югоизточна Европа.

Словенската транспортна асоциация се опита да покани за участие всички спедиторски и логистични фирми.

Домакините споделиха, че над 160 словенски фирми са били регистрирани за спедиторския форум.

Неслучайно Българското сдружение за спедиция, транспорт и логистика (НСБС), насърчи българското участие на международния форума, тъй като е секретар на координационния комитет на спедиторските асоциации от Югоизточна Европа.

На събитията присъстваха важни лица от словенската държавна администрация, браншови обединения и разбира от бизнеса.

Важни теми от българска страна бяха предизвикателствата пред логистичния сектор и ролята на река Дунав в европейските мултимодални транспортни решения.

източник: транспортни медии