Author: | Category: Транспортни новини |

Австрийската асоциация на превозвачите публикува таблица с минималните почасови ставки за водачите на товарни автомобили по колективен трудов договор за 2017 г.

Във връзка с определянето на категориите на заплащане, Австрийската асоциация на превозвачите информира, че в Австрия „професионални шофьори“ са само онези, завършили с изпит специално 3-годишно училище за шофьори и са придобили официално професията шофьор.

Водачите на автомобили, притежаващи категории С, D, Е, завършили само курс за професионална компетентност, макар че притежават свидетелство за професионална компетентност съгласно Директива 2003/59/ЕО, се водят само „шофьори“, т.е. за двете категории работници са определени различни почасови ставки на минималните заплати.

При изчисляването на стажа в фирма се сумира времето, прослужено за съответния работодател без прекъсвания по-дълги от четири месеца.

В случай, че има прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работника, при предварително напускане без основателна причина или при освобождаване на работника по негова вина, тези периоди на прекъсване не се отчитат.

Също така при изчисляване на стажа в едно предприятие се взема предвид и прослуженото време за други работодатели като професионален шофьор с положен изпит за завършено обучение за професията шофьор (максимум 15 г.).

Работникът трябва да представи подлежащи на проверка писмени доказателства за това прослужено време. Тази разпоредба се прилага само за трудови правоотношения, възникнали след 31 декември 2015 г. В чл. 5 от колективния трудов договор за нормално работно време е определена 40-часова работна седмица.

Извънредният труд (когато се надвиши седмичното нормално работно време или дневното нормално работно време, което се получава като се разпредели нормалното седмично работно време) се заплаща като часовата ставка се увеличи с 50% (чл. 6 от колективния трудов договор). За извънреден труд в часовете от 20:00 ч. до 5:00 ч. надбавката е 100%.

За времето, през което шофьорите пътуват използвайки системата Ро-Ла, ще им бъдат заплащани 50% от ставките.

източник: транспортни медии