Author: | Category: Транспортни новини |

Външните фактори също оказват влияние върху целите за цифрова трансформация на планирането на веригата за доставки, планирани за 2022 г. В отговор на недостига на работна ръка и нарастващото текучество сред служителите 51% от компаниите заявяват, че ще увеличат автоматизацията през 2022 г., за да насочат служителите към задачи с по-висока добавена стойност.

С по 47% от тях способността за по-добро и по-бързо реагиране на непланирани прекъсвания и повишаването на устойчивостта на веригата за доставки са други приоритетни цели за 2022 г. Миналогодишната приоритетна цел – наблюдение на променящото се поведение и очаквания на клиентите – е изместена на пето място през 2022 г. Това показва колко силно външните фактори влияят върху всички дейности по веригата на доставки.

Но докато външните фактори са движещата сила на инициативите за цифрова трансформация, човешкият фактор се смята за най-важния фактор за успех. Половината от анкетираните (50 %) твърдят, че постоянното внимание към хората, процесите, технологиите и сигурността е от решаващо значение за успеха на цифровата трансформация. Управлението на промените и ефективната комуникация (45 %), както и необходимостта от разработване на цели, ориентирани към лидерството (43 %), също бяха посочени като фактори за успех.

Недостигът на работна ръка е най-голямата пречка пред цифровата трансформация.

“Последните две години подчертаха необходимостта от цифровизация на планирането на веригата за доставки. За щастие, повече компании от всякога реагират, като увеличават усилията си за трансформиране на своите операции”, казва Каролин Проктор, главен маркетинг директор в ToolsGroup. “Делът на компаниите, които изобщо нямат стратегия за цифрова трансформация, е най-ниският, който сме измервали досега – 6%. Резултатите ни показват, че се увеличават инвестициите в софтуер, автоматизация и хора.”

“Резултатите от проучването показват, че компаниите поемат стабилен курс към цифрова трансформация”, каза Марк Бакса, президент и главен изпълнителен директор на CSCMP. “Тъй като предизвикателствата във веригата за доставки стават все по-чести и по-интензивни, лидерите се фокусират върху прилагането на решения, които им помагат да управляват по-добре риска, да се справят с недостига на умения и да станат по-устойчиви.”