Author: | Category: Нови технологии |

За индустрия и дигитализация се говори все повече. Затова и състоялата се през април конференцията “Индустрия 4.0 – Предизвикателства и последици за икономическото и социалното развитие на България” беше абсолютно очакване събитие.

На събитието стана ясно, че България си поставя смелата цел през 2030 г. да бъде регионален център на цифровата икономика.

На конференцията присъства с зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов.

Основна база за дигитализацията в България силен ИКТ сектор.

Според последните данни от  ЕВРОСТАТ брутната добавена стойност на ИКТ сектора в страната е 1,14 млрд. евро и устойчиво се увеличана.

Важно е да се вземе под внимание, че в следствие на проведените от  Европейската комисия анализи и изследвания цифровизацията на продукти и услуги, ще добави повече от 110 милиарда евро годишни приходи за европейската индустрия до 2020 г.

Индустрия 4.0 дава много възможности, но все пак е възможно фирмите да изпитат трудности да разберат в кои технологии да инвестират и как да осигурят финансиране за тяхната цифрова трансформация.

Цифрова трансформация на българската индустрия и стратегията за участието на България в Четвъртата индустриална революция има своето голямо значение и ще има своят принос.

Държавата е в центъра на събитията и е фактор за развитието на цифровата трансформация, тъй като е необходимо да създаде за  бизнеса добра среда за производителност и социално икономическо развитие.

България ще се стреми да се развие като център на цифровата икономика чрез внедряване на продукти, технологии, бизнес модели и процеси от Индустрия 4.0.

Източник: транспортни медии