Author: | Category: Транспортни новини |

България и Гърция стават партньори и изграждането на нов транспортен коридор.

Значителната сума от 2,1 млрд.  лева ще е инвестицията в жп коридора Солун – Русе

Подписаният Меморандум за разбирателство за развитието на железопътната връзка „Солун – Кавала – Александруполис – Бургас – Варна – Русе“ от  министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и гръцкият му колега – министърът на инфраструктурата, транспорта и мрежите Христос Спирдзис е един изключителен проект за двете страни.

Предвижда се свързването на река Дунав, Черно и Егейско море със скоростен жп коридор, както и развитие на пристанищата, които са част от основната ТЕН-Т мрежа. Включено е изграждането на двойна електрифицирана жп линия с внедрена ERTMS система за управление на жп трафик.

Двете страни ще управляват съвместно коридора.

Предвижда се създаването на съвместно дружество за управление на линията.

Сътрудничеството между България и Гърция води със себе си множество положителни резултати.

Проекта води до продължаване развитието на транспортните коридори, положителното влияние за развитие на бизнеса, и свободното движение на хора и капитали.

Има вероятност към проекта да се присъединят и Сърбия и Румъния.

източник: транспортни медии