Author: | Category: Транспортни новини |

Федералният съвет на Германия ще променя Закона за шофьорите (FPersG) като се забранява седмичната почивка да се осъществява в кабината на камиона.

Превозвачът трябва да гарантира, че работникът е правилно почивал по силата на член 4, буква З от директива 561/2006 на Европейския съюз. През месец октомври е внесен проект с промени на Закона за шофьорите. В него е застъпено, че работодателят трябва да организира работата на шофьорите, така че те да могат да почиват в къщи или на място с подходящи санитарни условия за най-малко 45 часа и това да е за сметка на фирмата. За неспазването на закона на фирмата ще бъде налагана солидна глоба.

Авторите на законопроекта, Оливер Витке и Удо Шнефнер, които са членове на парламентарната Комисия по транспорт, искат адаптиране на законодателството за шофьорите. На 26 януари 2017 г. Бундестага ще гласува промяната, която ще влезне в сила веднага. В Белгия и Франция вече са въведени такива национални стандарти.

На 11 юли 2014 г. във Франция бе обнародван закон, с който превозвач, който не създава условия негов шофьор (шофьори) да ползва нормалната седмична почивка, се наказва с глоба до 30 000 евро и затвор до 1 година. От средата на юни 2014 г. подобен закон беше въведен и в Белгия.

Според френските власти целта на този закон е борбата срещу социалния дъмпинг и нелоялната конкуренция. Законът въвежда принципа на „солидарната отговорност“, който позволява да бъдат предприети мерки срещу товародател за нарушенията на някой от неговите подизпълнители, който ползва командировани работници. Текстът въвежда и черен списък на фирмите, които са били глобени за „нелегален труд“, като по решение на съда, списъкът може да бъде публикуван в Интернет за период от две години.

От средата на юни 2014 г. подобен закон беше въведен и в Белгия, като там глобата за „ползване на нормалната седмична почивка в товарния автомобил“ е 1800 евро.

Засега и в двете страни нарушението може да се констатира само ако водач е „хванат“ в превозното средство по време на седмична почивка. Някои водачи се заканват да си купят палатки и да спят в тях на къмпинг.

Източник: статии по транспорт