Author: | Category: Транспортни новини |

Комбинираният превоз се подсилва

csm_2015_06_17_CBT_Luftaufnahmen_Camorino-28_8560b98395На 01 юни 2016 г. след многогодишно планиране и много решения най-накрая е факт: Тунелът “Готард” в сърцето на швейцарските Алпи беше празнично открит! Със своите 56 978 метра (западната тръба; източната тръба 57 091 метра) тунелът “Готард” е най-дългият железопътен тунел в света. Той ще бъде въведен в експлоатация в края на 2016 г., но първите пътнически влакове минаха през него в рамките на празненствата на 01 юни. Състоя се голям празник с присъствието на много официални лица, за да се отпразнува по подобаващ начин края на проекта.

Защо откриването на новия тунел се празнува с държавен акт?

Гигантският проект на швейцарците в сърцето на Алпите се реализира в продължение на 17 години, сдържайки разходите доколкото е възможно. Той трябва да облекчи трансалпийските превози, както и околната среда, и по този начин да премести превоза на товари, съгласно решението на референдума от 1994 г., от шосетата на релсите. Новият тунел ще има по-голям капацитет от стария тунел “Готард”, влаковете ще пътуват по-надеждно и ще бъдат възможни по-бързи прекачвания. Така времето за пътуване на пътнически влакове от Цюрих до Милано, в комбинация с тунела “Ценери”, ще се съкрати с около един час. Ще бъде възможно да се транспортират стоки за по-малко време и с по-голяма честота. В сравнение със стария тунел “Готард” ежедневно през тунела ще могат да минават 260 вместо 180 влака. Влаковете с дължина от 740 метра вместо 600 метра могат да транспортират 2000 тона, а след допълнителни тестове и проби би могло да се мисли и за тегло от 4000 тона, тъй като тунелът има минимални наклони и няма остри завои. Поради малките до едва забележими наклони, тук експертите говорят за хоризонтално железопътно трасе.

Благодарение на хоризонталното железопътно трасе е възможно извършването на оптимизиран комбиниран превоз, тъй като е възможно да бъдат използвани по-дълги влакови композиции и по-малко локомотиви. До сега беше необходимо да се използват до три локомотива за задвижването на влакови композиции с дължина 600 метра. Това увеличение на ефективността може да има положително въздействие върху транспорта на стоки и европейската икономика. Също така е възможно сега да бъдат използвани и по-малки влакови композиции с по-малко локомотиви за комбиниран превоз.  csm_cbt_durchschlag_1_1e341e26ae

Възможностите на трасето

Благодарение на допълнителни конструктивни мерки е възможно транспортирането на полуремаркета с височина от 4 метра и ширина до 2,6 метра от Базел през Готард и Киасо директно за Италия към намиращите се там важни терминали за обработка на товари. Така ще бъде облекчена и околната среда. „С построяването на новото трасе Готард Швейцария ще осъществи един от най-големите проекти за защита на околната среда в Европа“, обещава AlpTransit Gotthard AG – занимаващото се със строежа дъщерно дружество на Швейцарските федерални железници (SBB). „Това ще допринесе значително за защитата на Алпите.“

Алпите са най-големият планински масив в Европа и се простират над осем държави: Германия, Лихтенщайн, Австрия, Словения, Италия, Швейцария, Монако и Франция. Когато трябва да бъдат транспортирани стоки от Германия към Италия, това става изключително през Алпите, които в Швейцария и Италия са високи над 3000 метра. Това е и една от причините поради която шофьорите на товарни автомобили се опитват по време на трансалпийските маршрути да избягват когато е възможно Алпите, понеже там поради изкачванията и серпентините може да се шофира само изключително бавно, а проходите често са затворени през зимата. Сега стоките се транспортират с влакове на височина от 500 метра над морското равнище; а над тях има 2000 метра скали.  csm__AAI8885_ddbb388f3a

Само през Швейцария годишно преминават над един милион товарни автомобили. Стресът за околната среда и населението е огромен. Макар и броят на товарните автомобили в Швейцария да е намалял благодарение на въвеждането на „Свързаното с товароносимостта облагане на тежките транспортни средства“ (LSVA), в другите държави той се е увеличил. Сега в тях жителите и околната среда ще бъдат потърпевши от емисиите и шума. Като цяло властите очакват удвояване на количеството на превозваните стоки в Алпите до 2030 г. Благодарение на завършването на новия тунел “Готард” годишно 120 000 товарни автомобила могат да преминат от шосетата на релсите, а благодарение на комбинираните превози времето за транспорт може да бъде значително намалено. Експертите преценяват, че ще може да бъде спестен около час.

Новият тунел “Готард” не е единственият тунел, който се строи в момента в Швейцария. В рамките на „Новит железопътни връзки“ (Neat) се строят и други тунели, които се намират на височина от 500 метра над морското равнище. Така новият тунел “Готард” ще бъде удължен с 20 км и ще бъде преименуван на тунел “Аксен”. Строителството ще започне най-рано през 2030 година. Когато през 2020 година бъде завършен и пуснат в експлоатация тунел “Ценери”, ще бъде възможно извършването на железопътен транспорт от Северно до Средиземно море. В Италия лигурските пристанища очакват чуждестранни инвеститори. Вече е започнало изграждането на много пристанища и интермодални терминали. Също така е много важно да бъдат готови и свързващите трасета в Германия и Италия. Иначе никой не би спечелил от завършването на новия тунел “Готард”.

Ще отнеме още няколко години докато бъде използван пълния капацитет на тунела “Готард”, но едно е сигурно, че през следващите години значението на тунела ще става все по-голямо. Както смята и швейцарското Министерство на външните работи: „Това е строеж за бъдещите поколения.“