Author: | Category: Нови технологии |

Използването на облачни услуги за управление на склада все още е твърде слабо представено у нас.

Разбира се, причините за това са няколко. Но основното е виждането, че управлението на складовите процеси се поставя под голям риск при облачно базиран софтуер.

Ако стоките се движат с голяма скорост в склада, всяко забавяне дори със секунда може да се окаже ключово.

    Заради по-бавна реакция на системата кашонът може да бъде изпратен на грешното място или да обиколи целия склад.

А това ще доведе до забавяне на операциите.

От своя страна част от висшия мениджмънт смята, че информацията от склада е прекалено важна, за да бъде в сървъри извън компанията.

Въпреки това експерти съветват логистичните компании да инвестират в облачни системи за складовите процеси.

Ако мениджърите се опасяват, че информацията е застрашена, те могат да изнесат само част от процесите.

Засега към подобни системи за управление на склада в облака интерес проявяват главно по-малките компании.

Тенденция за прехвърляне към облака обаче се наблюдава и при по-големите фирми.

Затова специалистите очакват в бъдеще все повече фирми да инвестират в складови технологии, управлявани чрез облак.

източник: медии по транспорт