Author: | Category: Транспортни новини |

На свое заседания правителството одобри проект на споразумение за изменение на подписаната през 2004 г. спогодба между България и Босна и Херцеговина за международни автомобилни превози на пътници и товари.

С промените се осъвременяват понятията, възприети в спогодбата, а разпоредбите ѝ се привеждат в съответствие с европейското право.

След подписване на документа той ще влезе в сила заедно със спогодбата, която има за цел да насърчи сътрудничеството в областта на автомобилния транспорт между двете страни.

Чрез нея се създават предпоставки за развитие на търговските и икономическите взаимоотношения, на автомобилните превози на пътници и товари от/до и транзит през териториите на България и на Босна и Херцеговина.

Прилагането на спогодбата ще намали ограниченията по маршрутите на българските камиони, ще доведе до общото намаляване на експлоатационните разходи и възможности за коопериране между превозвачите на основата на търговски и пазарни споразумения и бизнес правила.

източник: транспортни медии