Author: | Category: Околна среда |

Споделената мобилност се явява нова възможност в градските райони.

Чрез споделеното пътуване се намалява значително броя на необходимите автомобили, намаляват задръстванията както и емисиите от парникови газове.

А всичко това ще доведе до значително промяна.

Ще се повлияе и върху паркинг политиката, тъй като ще се освободят големи пространства земя, който могат да се използват за нещо друго освен за паркинг.

Последните направени проучвания от  Лисабон, Хелзинки и Финландия бяха изключително положителни.

Най-добри резултати по отношение намаляването на вредните емисии и задръстванията се постигат, когато всички пътувания с частни автомобили се заменят със споделени. Тогава емисиите въглероден диоксид ще намалеят с 34%, а задръстванията с 37%.

В симулациите, пътуванията с моторизирани пътувания (лични автомобили, автобуси и таксита) са били заменени от различни конфигурации на 6-местните споделени таксита, които предлагат услугата „от врата до врата“ по заявка, както и таксиметрови автобуси, които обаче трябва най-малко 30 минути преди пътуването да бъдат резервирани.

Чрез споделената мобилност – трасферите ще са по-малко и пътуванията по-кратки отколкото с градският транспорт.

Проучвания за споделена мобилност бяха проведени първо в Лисабон, а след това в Хелзинки.

Замяната на всички моторизирани пътувания (с лични автомобили, автобуси и таксита) в случая с Лисабон води до намаляване на емисиите въглероден диоксид с 62%, докато намалението за централната част на Хелзинки е 28%.

Добър пример за съвременен обществен транспорт е столицата на Финландия

От проучването в  Хелзинки  данните показали, че гражданите са положително настроени относно споделените услуги, които представляват допълнителен инструмент за подобряване на мобилността.

Единствено желания на жителите е било споделените услуги да бъдат достъпни в целия град, а не само в централната му част.

Градските власти на Хелзинки имат намерение на използват резултатите от проучването за да оптимират регионалното дългосрочно планиране, жилищното настаняване и транспортното планиране.

Основната цел на всичко това е възможността  драстично да бъдат намалени емисиите от вредни газове до 2030

източник: транспортни новини