Author: | Category: Транспортни новини |

Националната компания “Железопътна инфраструктура” ще дава степендии за ученици от XI и XII клас от професионални гимназии по железопътен транспорт, строителство, архитектура и геодезия, транспорт, телекомуникации и електротехника .

Стипендиантската програма 2017 на НКЖИ ще предоставя възможност на теоретично подготвените ученици да придобият практически опит в реална работна среда, като подпомага тяхното развитие и професионална реализация.

Стипендиантите ще имат възможност да се запознаят със структурата, функциите, характера и спецификите на дейността на НКЖИ, като участват в реалния работен процес по време на стажа.

Стипендията е насочена към най-успешните и мотивирани ученици с успех над 4,50 от годината предхождаща, получаването на стипендия. Размерът й е 150 лв. месечно и се изплаща за 2 учебни години.

След дипломирането, сключилите трудов договор имат възможност за безплатно обучение  за сметка на ДП НКЖИ в Центъра за професионална квалификация за придобиване на професионална квалификация и  получаване на правоспособност за: ръководител движение, строителен техник по поддържане и ремонт на жп линии и съоръжения, механик по контактна мрежа и  механик по осигурителна техника.

източник: статии по транспорт