Author: | Category: Транспортни новини |

Всеки бизнес отрасъл има своите специфики, така както и транспортният бранш.

В днешният свят на бизнеса – за да бъдеш конкурентно способен трябва  да си добре подготвен. А какво означава добре подготвен – това означава да имаш не само теория, да имаш и практика. Фирмата TIMOCOM от Дюселдорф разбира добре, че младите хора – бъдещите служителите имат нужда от подготовка и обучение много преди започване на работа  и  поради тази причина немската фирма със седалище Дюселдорф подкрепя образованието, и изследователската дейност.

Образователните институции и работодателите трябва да работят заедно. И точно зад тази идея застава и фирмата TIMOCOM, като доставчик на IT услуги и лидер в сектора на борсите за товари и товарни обеми в Европа.  Сътрудничеството основа на добрият бизнес

Немската фирма застава зад проекти, които да бъдат насочени към   училища, университети и институти в Европа.
В днешният бизнес живот има все повече предизвикателства и все  повече изисквания, и в същност фактора, ключа на успеха е опита. Опита чрез, чрез който се придобиват знания на фирмена култура и усет в различни ситуации в работна среда.
Разбирайки тази философия TIMOCOM, създава партньорство с професионалният колеж Хилден. В следствие на това партньорство се провеждат постоянно презентации и семинари в областта на информационните технологии. Идеята за сътрудничество на фирмата и с други училища и университети е част от портфолието.
Разбира се обучението се осъществява на съответният майчин един на студентите или учениците.

Отваряне на възможности за работа в областта на логистиката

Посредством инициативите на IТ фирмата, изборът на професия и започването на работа трябва да станат по-лесни.
След всяко обучение TIMOCOM издава на участниците сертификат, които може да бъде представен при кандидатстване за работа, а и често да бъде истински плюс в процеса на търсене на работа. Хубаво е да има обучение, което е ориентирано към изискванията на бизнес средата. Провокирането на интереса на млади хора към реализация в областта на логистиката е изключително важно, а осигуряването на стажове и обучения е повече от необходимо.

Проекти в сферата на логистиката

Идеите са основна движеща сила в света на бизнеса. Все по-често изследователските проекти са с акцент или идея логистичният бизнес да бъде ориентиран към природата, както и фирмите по-устойчиви и ефективни. Важно е да се отбележи, че в края на юни започна съвместен  проект между TIMOCOM и учебни висши учебни заведения от Германия и Холандия.Проекта под името  „Green²”, в който участват общо 22 предприятия и висши учебни заведения от Германия и Холандия.
Като фирма ориентирана също към природата TIMOCOM разбира се също участва, и то с експертни познания по различни теми като: намаляването на загубите на енергия и емисиите на Co2, както и усъвършенстването на процесите на складиране и транспорт.

Важно е да спомене факта, че зелената логистика дава възможността да се подобри на конкурентоспособността и създаването на иновативни перспективи на логистичния пазар на бъдещето. Както и прави бранша значително по-атрактивен за младите хора.