Author: | Category: Транспортни новини |

Една добра тенденцията показва транспортният барометър на TIMOCOM. Началото на  2014 започна  изключително успешно.  Съотношението на товарите спрямо товарното пространство от 40:60 беше значително по-добро отколкото през първите тримесечия на 2012 г. и 2013 г.

Транспортният барометърФевруари тази година беше представен, със съотношение на товарите спрямо товарното пространство от 30:70, остана приблизително на същото ниво от 2012 г. (32:68) и 2013 г. (29:71).   През март транспортният барометър на TIMOCOM показа по впечатляващ начин, че дългоочакваната промяна на тенденциите в транспортния пазар в Европа е най-накрая настъпила. Колкото и да е невероятно дялът на товарите скочи с 19 процента.

Толкова рязко покачване не е имало през последните пет години. Съотношението на товарите спрямо товарното пространство стана 49:51.  През март дялът на товарите е изключително сериозен. И това беше един сериозен сигнал,че е настъпила пролетта. Но като цяло първото тримесечие на 2014 г е много по-добре спрямо двете предходни години. И разбира се, една от причините за това беше липсата зима, в резултат на което нямаше прекъсване на производството, и това доведе до цялостно нарастване на дела на товарите.
Липсващата зима и все по-летните дни превърнаха първото тримесечие на 2014 година в успех за транспортния и логистичен бранш.