Author: | Category: Закони и правила |

Новият Митнически кодекс на Европейския съюз въведе през миналата година статута Одобрен икономически оператор (ОИО), за да подсили сигурността на движението на стоки в региона.

С новия Митнически кодекс на Съюза, който влезе в сила на 1 май 2016 г., се правят дълбоки реформи, за да се улесни търговията и доставките. Одобрените икономически оператори се възползват от много спогодби, които улесняват митническите и данъчните им процедури, като в същото време им позволяват да получат по-бързо освобождаване от митница, да намаляват общата гаранция за митнически задължения, да получават предварително известие за митнически проверки на стоките и да избират място за такива проверки.

Втората голяма промяна засяга въвеждането на безхартиени митнически декларации, които ще станат 100% електронни в края на 2020 г. Европейските митници възнамеряват да улеснят движението на стоките и на свой ред да стимулират растежа в Съюза. Те подготвят активно подготвят процедурите, които ще подобрят проследяването на стоките. Целта е всички държави членки да споделят еднаква информация през свързана и централизирана система, позволявайки идеална видимост, в реално време, на стоките, които влизат или излизат от Европа.

Новият Митнически кодекс на Съюза представлява пробив, като въвежда нов принцип: разделяне на потока от декларации за внос и износ от физическия поток на стоките до 2020 г. Досега митническите процедури трябваше да се извършват на мястото на пристигането на стоката, което караше одобрените агенти (като GEFCO, например) да покриват възможно най-голяма територия, за да отговорят на нуждите на индустриалните клиенти.

С централизирани митници и такси става възможно да се подават всички документи в един митнически офис, който ще контролира електронните декларации, без значение от географското местоположение на стоката. Някои клиенти вече искат да се възползват от иновациите в Митническия кодекс на ЕС, но това е невъзможно засега, защото новите правила трябва да се синхронизират с националния закон на всяка държава, което се случва в момента. Крайният срок е 31 декември 2020 г.

източник: европейската комисия и транспортни медии