Author: | Category: Нови технологии |

Бъдещето започва от днес

Стремеж към умна логистика и оптимизиране на процесите – това е основата на бъдещето в транспортният бранш.

 Кампанията Alibaba планира да инвестира милиарди долари, за да изгради технологично умна логистична мрежа.

Основната цел е редуциране на разходите и подобряване достъпността и ефикасността на доставките.

Стремеж към глобализация, и стратегия на свързване на всеки склад, град и къща.

Бъдещият логистичен план е да се осигури условия за доставки в същия ден на поръчката на територията на Китай и до 72 часа за останалия свят.

Намаляването на  трансграничните транспортни срокове от средно 70 дни до под 10 дни е повече от успех, това е сензация.

Идеята и стремежа да се осигури чиста технология и ключови продукти.

Днес всеки ден логистичната платформа на Cainiao се грижи за доставката на около 100 милиона пратки, а електронните плащания и етикети са спомогнали са дигитализиране и стандартизиране на индустрията.

Китайският логистичен пейзаж претърпя значителни промени през последните години.

Силният бума на електронната търговия, където се доставят по 130 милиона пратки на ден, като в куриерските фирми работят около  милиони служители, и куриерски компании станаха публични.

източник: транспортни медии