Author: | Category: Транспортни новини |

Министърът на регионалното развитие и благоустройството заяви, че се обмисля повишаване на цените на еднодневните винетки за тежкотоварните автомобили от 2018 г.

Причината за това решение е, че  винетките най-много се използват  за таксуване на преминаващия транзитно тежкотоварен трафик.

Важно е да се спомене, че е налице недофинансиране в пътният сектор.

А пътният сектор разчита основно на приходи от бъдещата тол система.

Относно системата за събиране на пътни такси до сега загубите се изчисляват на около 1,1 млн. лева на ден.

Разчетите са ориентировъчни и се основават на очакваните приходите от въвеждането на тол таксата през първата година, които ще са малко над 1 млрд. лева.

Обмисля се и възможност след въвеждането на тол таксата цените на електронните винетки за леките автомобили да бъдат намалени с икономисаните средства от разходи по съхраняване, отпечатване, брак и разпространение.

През септември се очаква да има повече информация за размера на евентуалното увеличение на еднодневните винетки за камиони.

Източник: транспортни медии