Author: | Category: Транспортни новини |

На проведената среща във Франкфурт, Германия транспортният министър Ивайло Московски заяви, че “автоматизираното управление на моторните превозни средства е част от цифровата революция”.

България приема автоматизирането на автомобилния транспорт като важна част от цифровата революция. Където свързаното и автоматизираното управление на моторните превозни средства е изключително важно.

Внедряването на ново оборудване ще даде възможност за улесняване и подпомагане на водачите.

Чрез внедряване на автоматизираните транспортни системи, ще бъде възможно да се подпомогне организацията на движение по пътищата и да се повиши безопасността на движението.

Министърът заяви, че България подкрепя провеждането на широкомащабни и трансгранични тестове на свързаното и автоматизирано шофиране, така че да бъдат приети единни стандарти.

България планира да изгради електронна система за събиране на пътни такси. Както и да проучи възможността за използваме инфраструктурата на тази система за нуждите на свързаните автомобили.

След изграждането на системата и при осигурено финансиране, ще бъдат направени гранични тестове, както за оперативна ѝ съвместимост със съседните страни, така и за свързаните автомобили.

България може само да почерпи опит от другите европейски държави. И по този начин да изгради по ефективни транспортни мрежи.

източник: транспортни новини