Author: | Category: Закони и правила |

Трябва ли един 20-годишен професионален шофьор, който е завършил обучението си, да може да шофира в ЕС?

Попитаните от нас експерти спонтанно изказаха предположение, че от гледна точка на закона това изглежда по същия начин като шофьорската книжка за лек автомобил на 17 години. В Германия от няколко години може да се изкара книжка за лек автомобил още на 17.

Докато лицето навърши 18 години, то може да управлява автомобил, но само в присъствието на лице, което трябва да бъде упоменато в тази временна книжка.

При това 17-годишният шофьор не може да шофира в чужбина, тъй като тази разпоредба важи само в Германия.

И в този случай шофирането ще бъде позволено само с придружител. Ако това предложение бъде прието, то отново ще бъде валидно само в Германия и няма да е възможно да се шофира например в Дания или Холандия.

Но за шофьорите на товарни автомобили, които са на по-малко от иначе действително предвидената по закон минимална възраст от 21 години, важат съвсем различни правила.

В Германия и някои други държави от ЕС (напр. в Скандинавия, Словения, Хърватска) е възможно да се премине през обучение за професионален шофьор. В някои държави тази възможност я има и по време на военната служба. Който е завършил такова обучение и има необходимата шофьорска книжка, може да управлява сам още на 18 години големи товарни автомобили.

В Германия това е указано в §10 на Наредбата за шофьорските книжки под т. 7. Докато младите професионални шофьори не навършат 21 години те не могат да носят със себе си само шофьорската си книжка за товарен автомобил, а трябва да носят и удостоверение за професионалното си обучение или друго аналогично удостоверение за завършеното обучение. Само тогава те имат право да шофират в Германия още на 18-20 години. Това важи не само за германци, но също и за млади шофьори от други държави в ЕС с подобно обучение.

Разбира се, немската наредба важи само за Германия.

„за хармонизирането на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт“. В Раздел III („Персонал, обслужващ автомобилите“) се казва че минималната възраст на използваните за превоз на стоки шофьори е 21 години. Има обаче и изключение, при което може да се шофира още на 18 години, „в случай че шофьорът притежава удостоверение за правоспособност за успешно завършено обучение за шофор за превоз на стоки, което е признато от някоя от страните-членки, съгласно общностното законодателство за минималното ниво на обучение за шофьори на транспортни превозни средства в автомобилния транспорт.“

Накратко това означава, че: 20-годишният професионален шофьор Винсент Шпех има правото да управлява товарен автомобил в целия ЕС. И обратното, един хърватски или датски шофьор със завършено обучение за професионален шофьор има правото да шофира в Германия, дори ако е на 18 или 20 години.