София прави опит за велосипеден транспорт

Додав   Околна среда

София прави пореден опит да организира придвижването с велосипед в града. До 2019 г. трябва да се изградят едва още няколко километра велоалеи. Идеята е  София да се превърне в “зелен град”, където колелата са “интегрална част от системата на обществения транспорт”. Конкретните цели на Столичната община за велотранспорта до 2019 г. включват построяването на… Читати докладніше

Комбинираният транспорт е необходимост

Додав   Околна среда

Комбинираният транспорт в Европа заема все по-голямо значение. Преди всичко тук се включва транспортирането по-железопътен транспорт. Немската фирма ” Kombiverkehr ” е една от големите в бранша. Управляващият директора на компанията Роберт Бреухан споделя в едно интервю мнението си относно комбинираният транспорт: ” Като железопътен оператор с най-голямата железопътна услуга за интермодален транспорт, ние се… Читати докладніше

В България се карат стари коли

Додав   Околна среда

Две трети от колите в България са над 15 годишни Статистиката сочи, че всеки трети от регистрираните в България коли са на възраст над 15 години. През 2016 г. броят на регистрираните автомобили в страната е бил 3.14 милиона. Като 40% от тях са коли на над 20 години, едва 14% от колите са на… Читати докладніше

Транспорт и околната среда

Додав   Околна среда

Непрестанно нарастващите мащаби на транспорта все повече увеличават въздействието си върху околната среда, особено във връзка с промените в климата. Eдин позитивен аспект са технологичните подобрения, които спомагат за намаление замърсяванeто на въздуха от сухопътния транспорт, въпреки нарастващите мащабите на транспорта. Но дори това не е достатъчно за решаването на проблема със замърсяването на градския… Читати докладніше