Author: | Category: Транспортни новини |

И през 2018 година транспортният сектор ще изключително активен.

През 2018 г от 19 – 20 март Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията планува организиранета на конференция на тема „Европейският интермодален транспорт за по-добра свързаност на “.

Детайли по организацията на събитието вече се обсъждат.

Планува се  по време на конференцията да се съберат на едно място ключови заинтересовани страни от транспортния сектор на европейско и национално ниво, както и представители на Западните Балкани.

Европейският комисар по транспорта Виолета Булц също ще вземе участие.

Транспортният сектор е изключително важен сектор за икономиката на България. И България се превръща в все по-важна дестинация за европейският транспортен поток.

Ключовата роля, която България заема със своите десет транспортни коридора е от решаващо значение.