TIMOCOM-bringt-alle-Transportteilnehmer-zusammen_900x600px_RGBБъдещето на логистиката се характеризира с технологични промени, като така се увеличава автоматизацията  и работата в мрежа. Това е разбрал и доставчикът на борсата за товари TIMOCOM и поради това неговото желание е създаването на перспективни онлайн пазари, на които ще могат да се изпълняват транспортни услуги сигурно и ефективно.

Платформата TC Truck&Cargo®  е достъпна и за клиенти  в цяла Европа от производството и търговията . Има само едно основно ограничение : Товародателите ще имат възможност да подават товари на борсата и да търсят превозни средства. Но търсенето на товари, както и подаването на  превозни средства не е разрешено за тези клиенти.

От основаването на TIMOCOM през 1997 г. достъпът до борсата за товари и  превозни средства TC Truck&Cargo® за производители и търговци винаги е бил отхвърлян поради преобладаващите спедиторски фирми.

И TIMOCOM трябва отговори на това предизвикателство. Ние искаме да оптимизираме процесите за цялата транспортна верига. Това включва и клиенти от производството и търговията.

Клиентите от производството и търговията получават все още само достъп до „подаване на товари“ и „търсене на превозни средства“. Възможността да търсят товари и да подават превозни средства е все още запазена за спедиторите и доставчиците на транспортни услуги. Доставчикът на товарната борса е убеден в това, че и след ограниченото отваряне на спот пазар, предприятията от производството и търговията ще продължат да възлагат своите поръчки на съществуващите бизнес партньори.

Това доказа и добрият опит с платформата за търгове TC eBid®. От 2009 г. фирми от производството и търговията възлагат дългосрочни поръчки директно на доставчиците на транспортни услуги. Според собствените им твърдения клиентите използват оптимално потенциала на двата продукта TC Truck&Cargo® и TC eBid® и така могат да увеличат своята печалба.

 

Leave a Reply