Германия и Дания да въведат директива 2014/85/ЕС

Posted by in Транспортни новини

Европейската комисия иска от Германия и Дания да въведат общите правила на Европейския съюз за свидетелствата за управление на моторни превозни средства. Комисията поиска от Дания и Германия да въведат Директива 2014/85/ЕС на Комисията относно медицинската годност на водачите и на изпитите за управление на моторно превозно средство. С посочената директива се актуализират общите европейски… Read more