Транспортният барометър на TimoCom променлив през второто тримесечие

Posted by in Транспортни новини

През второто тримесечие транспортният барометър на TIMOCOM поднесе изненади . Съотношението на товарите спрямо товарното пространство се променяше от месец на месец, като понякога падаше значително по-ниско от сравнителните стойности за миналата година. Но също колкото силно падаше делът на товарите, толкова силно се повиши той отново в края на тримесечието. Така съотношението на товарите… Read more

TimoCom подкрепя препоръките на IRU

Posted by in Борса за товари

Борсите за товари и превозни средства имат своите предимства. Но както доставчиците на този тип услуга, така и потребителите срещат различен тип проблеми и предизвикателства. На срещата състояла се на 7 ноември 2013 г в Женева, бяха обсъдени точно тези насоки, присъстваха 170 членове от 74 страни, и целта беше да се обсъдят и приемат… Read more