Спогодбата с Босна и Херцеговина

Posted by in Транспортни новини

На свое заседания правителството одобри проект на споразумение за изменение на подписаната през 2004 г. спогодба между България и Босна и Херцеговина за международни автомобилни превози на пътници и товари. С промените се осъвременяват понятията, възприети в спогодбата, а разпоредбите ѝ се привеждат в съответствие с европейското право. След подписване на документа той ще влезе… Read more