Улеснява се движението на стоки по европейските митници

Posted by in Закони и правила

Новият Митнически кодекс на Европейския съюз въведе през миналата година статута Одобрен икономически оператор (ОИО), за да подсили сигурността на движението на стоки в региона. С новия Митнически кодекс на Съюза, който влезе в сила на 1 май 2016 г., се правят дълбоки реформи, за да се улесни търговията и доставките. Одобрените икономически оператори се… Read more